Coaching

Ben je op zoek naar advies over je eigen functioneren in werk of relaties of een manier om je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen? Bij coaching leer je sterke en minder sterke kanten van jezelf kennen, je kracht te benutten en om te gaan om jouw valkuilen. Het kan zijn dat je thuis, op je werk of in relaties vastloopt of dit juist wilt voorkomen. Je kiest samen met ons wat de focus wordt en zo starten we samen een traject op maat. Coaching is een sterk instrument om persoonlijke effectiviteit te vergroten. Mensen hebben bijvoorbeeld vragen over omgang met anderen, moeite met balans vinden, assertiviteitsproblemen of perfectionisme.

Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Psychische klachten

Bij behandeling is er sprake van psychische klachten. Voorbeelden van psychische klachten waarvoor je bij ons terecht kunt zijn:

 • Traumagerelateerde klachten
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten, fobie en dwangklachten
 • Stress- en spanningsklachten, arbeidsgerelateerde problemen, burn-out
 • Gecompliceerde rouw
 • Autonomieproblemen, onzekerheid, negatief zelfbeeld
 • Sterke en wisselende emotionaliteit
 • Lichamelijke spanningsklachten

Problemen waarbij wij geen behandeling kunnen bieden zijn onder andere psychotische stoornissen, eetstoornissen, (ernstige) verslavingen en crisisgevoelige problematiek. Bij deze problematiek kunt met uw huisarts overleggen te verwijzen naar een praktijk of instelling binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Sensorimotor Psychotherapy (SP)

SP wordt veel toegepast bij psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

In de behandeling van psychotrauma staat het verwerken van de traumatische herinnering centraal. Niet de cognitieve of emotionele herinnering zelf maar de traumatische activatie op lichamelijk niveau, vormt dan de focus van de therapie. Er wordt gewerkt met de tijdens het trauma niet afgemaakte fysieke (verdedigings)reactie. Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt en zodoende alsnog geïntegreerd in jouw levensverhaal.

Klik hier voor meer informatie.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Samen met je therapeut breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.
CGT is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Uit onderzoek komt naar voren dat de therapie effectief is bij veel uiteenlopende psychische problemen.

Klik hier voor meer informatie.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met uiteenlopende psychische problemen, waarbij de focus ligt op hoe jij je als persoon hebt ontwikkeld en de samenhang met psychische, emotionele, gedrags en relationele problemen.
Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Klik hier voor meer informatie.

EMDR

Voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met EMDR.
Posttraumatische stressklachten zijn o.a.:

 • Herbelevingen van het trauma
 • Nachtmerries en slaapproblemen
 • Onrust en prikkelbaarheid
 • Vermijding van prikkels die met het trauma van doen hebben.

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen.

Klik hier voor meer informatie.