Wet- en regelgeving

Ga je in behandeling bij een psycholoog, dan is er een aantal wetten op jou van toepassing. Deze wetten regelen de relatie tussen cliënten en zorgverleners, met als doel deze relatie te verhelderen. Het gaat daarbij om de volgende wetten:

  • WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
  • Wet BIG: Wet beroepen individuele gezondheidszorg
  • AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy statement

Psychologenpraktijk De Vallei hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hiervoor is een ​privacy statement opgesteld.

Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk De Vallei heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde. Je kan dat hier inzien.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je vragen of klachten hebt. Laat het ons dan weten. Dan kunnen we samen kijken of hier een oplossing voor is. Mocht dat in een gesprek toch niet lukken, dan kan je gebruik maken van de klachtenregeling van hetLVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).