Aanmelden

Je kan je aanmelden voor een coachtraject bij Rianne of Sifra door via het aanmeldingsformulier jouw contactgegevens achter te laten. Door de grote toestroom van nieuwe cliënten hebben we op dit moment een aanmeldingsstop voor GGZ zorg(verzekerde zorg): dat betekent dat het nu niet mogelijk is om je  aan te melden bij Natasja of Wijnand. Door deze tijdelijke aanmeldingsstop voor verzekerdezorg proberen we ervoor te zorgen dat we de mensen die al zijn aangemeld en degenen die al in behandeling zijn, goede kwalitatieve behandeling kunnen bieden. Als er weer ruimte is voor nieuwe aanmeldingen voor Ggz zorg, dan vermelden wij dat hier.

5 + 14 =