Aanmelden 

Door de grote toestroom van nieuwe cliënten hebben we op dit moment een aanmeldingsstop; dat betekent dat het nu niet mogelijk is om mensen aan te melden. Door deze tijdelijke aanmeldingsstop proberen we ervoor te zorgen dat we de mensen die al zijn aangemeld en degenen die al in behandeling zijn, goede kwalitatieve behandeling kunnen bieden. Als er weer ruimte is voor nieuwe aanmeldingen, dan vermelden wij dat hier.

12 + 15 =