Tarieven en vergoedingen

 

Je kunt voor gehele (restitutiepolis) of gedeeltelijke (naturapolis) vergoeding in aanmerking komen.
Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kun je het beste contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk De Vallei heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij jouw zorgverzekeraar.
Zie voor meer informatie www.contractvrijepsycholoog.nl

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld en zijn geldig voor alle gesprekken, inclusief het eerste intakegesprek.

In de generalistische basis ggz worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier ‘zorgprestaties’ vergoed: kort, middel, intensief en onvolledig behandeltraject. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst ervan wordt bepaald welk product van toepassing is. De prestatie onvolledig behandeltraject is aan de orde als na een of twee consulten blijkt dat je bij onze praktijk niet aan het juiste adres bent.

 

Prijslijst generalistische basis ggz

Overeenkomstig ​NZA (Nederlandse zorgautoriteit) tariefbeschikking​ per 1 januari 2021

Zorgprestaties
Product GBGGZ Kort € 522,13
Product GBGGZ Middel € 885,01
Product GBGGZ Intensief € 1.434,96
Product GBGGZ Chronisch € 1.380,49
Product GBGGZ Onvolledig behandeltraject € 228,04
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts € 89,65
Niet verzekerde zorg
Individueel consult (OVP) € 114,41
Coaching (uurtarief) € 95,00
No show € 55,00

 

Wanneer komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding?

De behandeling komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent door jouw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz en de verwijsbrief is bij ons binnen voordat het eerste gesprek plaatsvindt.
  • De huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis en dit vermoeden wordt bevestigd bij de intake.
  • De psychische stoornis die is vastgesteld behoort niet tot de door de overheid uitgesloten stoornissen. Zorg bij relatieproblemen, werkproblemen, (dreigende) burn-out of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) wordt niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

 

Individuele coaching

Een coachingstraject bestaat steeds uit gesprekken van een uur. Tijdens de intake wordt er besproken hoe een vervolgtraject eruit komt te zien. Het uurtarief van coaching is €95,00. Bij aangepaste gesprekstijden wordt een aangepast tarief afgesproken. Soms is (gedeeltelijke) vergoeding door je werkgever een mogelijkheid. In dat geval kunnen wij in overleg met elkaar hiervoor een plan opstellen.

BTW

Het merendeel van onze declaratieomzet is objectief vrijgesteld (medische vrijstelling), en daarnaast zijn de overige activiteiten subjectief vrijgesteld op basis van de Kleine ondernemersregeling. Er wordt geen btw berekend over vergoede zorg of coaching.

 

Betalingsregels

In het geval van de zorgprestaties generalistische basis ggz ontvangt je de factuur na afsluiten van de behandeling. Bij niet verzekerde zorg (OVP) en coaching ontvang je de factuur na het gesprek via email. Je dient facturen binnen 15 dagen te voldoen.

 

Afzeggingen en no show

Afzeggen van een consult kan natuurlijk voorkomen. Let op dat je minimaal 24 uur van tevoren afzegt, anders zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten te rekenen. Bij het doorberekenen van een consult houden we geen rekening met de reden van afwezigheid. Indien jouw behandeling valt onder een vergoedingsregeling, vergoedt de zorgverzekeraar deze tijd niet en ontvangt je een nota van €55,00. ​ ​

Afzeggen kan telefonisch op 06 – 11 83 57 68​ tijdens kantoor tijden of per mail via info@ppdevallei.nl 24 uur per dag, 7 dagen per week.